Over onze organisatie

De Passerel biedt met 470 medewerkers zorg aan bijna 1000 cliënten binnen de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst. Mede door de keuze voor diversiteit in ons aanbod en kleinschalige locaties lukt het ons om overzichtelijk en toegankelijk te blijven. We bouwen verder op de fundamenten van vroeger.

In 1973 kwam, op initiatief van de gemeente Apeldoorn, het eerste dagcentrum voor volwassenen met een beperking in onze regio. In de jaren daarna ontstonden er meerdere woonvoorzieningen en dagcentra voor volwassenen en kinderen. Voor die tijd leefden mensen met een beperking, toen nog handicap genoemd, veelal in grote internaten. Deze stonden in een gezonde en rustgevende omgeving. Rust en een medische benadering moesten uitkomst bieden. Mede dankzij de verbeterde regelgeving kwam er steeds meer aandacht en ruimte voor mensen met een beperking binnen onze samenleving. Medewerkers die toen als begeleider begonnen, zijn blijvend gevoed door hun ervaringen uit die tijd.

Samen met ouders
De huidige vorm van onze organisatie heeft zich in 1999 vanuit een fusie gevormd (om precies te zijn dateert de akte van oprichting van 19 januari van dat jaar). Onze vier rechtsvoorgangers zijn destijds ontstaan op initiatief van oudergroeperingen. En nog steeds is de samenwerking met ouders, individueel of in groepsverband, essentieel voor ons bestaan. Ouders en verzorgers kunnen de zorgvraag van onze cliënten namelijk duidelijk maken. Door nauw aan te sluiten bij de uiteenlopende vragen die we in de afgelopen jaren hebben gekregen, hebben wij een breed assortiment aan dagbesteding, woon- en werklocaties. Wij bieden onze zorg verspreid over de hele regio aan. Zowel in speciale voorzieningen als op ambulante basis thuis, op de werkplek, in het onderwijs of in reguliere kindercentra.

Meer informatie over Stichting De Passerel en haar locaties kunt u vinden via http://www.de-passerel.nl